Jogi háttér - ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalvány

A Sodexo ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalvány a minimálbér 30%-áig juttatható, azaz 2014-ben 30 450 Ft / értékig, gyermekenként, évente egy alkalommal, mindkét szülőnek 35,7 % adó megfizetése mellett. Felhasználható - a tanévkezdés 1. napját megelőző 60. naptól év végéig - tankönyvek, taneszközök és ruházati termékek vásárlására országszerte 14 000 üzletben.

A Sodexo ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalvány az általános- és középiskolás gyermekek beiskolázásához nyújt segítséget a szülők számára. Az utalvánnyal a törvényi előírásoknak megfelelően taneszközök, ruházati termékek és tankönyvek szerezhetőek be.

A következőkben az ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalványokra vonatkozó legfontosabb, 2014. január 1-jétől hatályos törvényi rendelkezéseket foglaltuk össze:


A törvényi háttér rövid kivonata:

 

 • A juttatás kedvezményes adója: 35,7%
 • A juttatás kedvezményes adózás esetén elismert értékhatára: a minimálbér 30%-át meg nem haladó összeg (2014-ben: 30 450 Ft)
 • 30 450 Ft felett a juttatás 51,17 %-kal adózik
 • A juttatás elismert jogviszonya: munkáltató – munkavállaló (gyermekére tekintettel)
 • munkáltatónak minősül – munkáltató, társas vállalkozás
 • munkavállalónak minősül – munkavállaló, társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja
 • Egyéb feltételek:

   a munkavállaló (szülő)
        - gyermeke a közoktatásban tanul és
        - gyermeke után családi pótlékra jogosult
        - vagy a munkavállaló a fenti szülőnek közös háztartásban élő házastársa.
   A feltételek fennállásáról szóló munkavállalói nyilatkozat szükséges.

 • Időbeni hatály: a tanév első napját megelőző 60. naptól a 2014. december 31-ig tartó időszakban váltható be.

 • Tárgyi hatály: tankönyv, taneszköz, ruházat

 • A feltételeknek megfelelő juttatás lehet:

   - a kizárólag a fent felsorolt javak vásárlására jogosító utalvány